Vakusak

Srce, kao osnovna biološka pumpa, šalje ćelijama organizma prečišćenu, oksigenisanu i punu hranljiivih materija krv putem arterija koje se račvaju sitnije arteriole, a ove, u organima i periferiji organizma, završavaju kao arterijski kapilari. Na tom nivou se vrši razmena hranljivih materija i kiseonika s jedne, i štetnih produkata metabolizma i ugljen dioksida s druge strane, Tu se vrši razmena tečnosti između međućelijskog prostora i krvnih sudova. Venski kapilari preuzimaju onečišćenu krv, predaju je venulama, a ove venama koje dalje odnose krv ka srcu i plućima.

U jednom minutu kroz srce protekne oko šest litara krvL Na periferiji organizma se obavlja razmena materija zahvaljujući srčanoj pumpi kao i drugim pritiscima koji se stvaraju. Oko 60% telesne težine čoveka je voda. Od toga 40% je voda koja se nalazi unutar ćelija, a pola od toga je vanćelijskoj tečnosti (15% kao okoloćelijska tečnost, a 5% u krvnim sudovima. Primer: u čoveka sa 70 kg Ima 42 kg vode, i to 28 kg unutar ćelije, a 14 kg izvan; 10.5 međućelijska tečnost, 3.5 kao plazma). Ispod površine kožnog omotača nalazi se potkožno tkivo manje ili veće debljine (što naravno zavisi od broja masnih ćelija, odnosno naše gojaznosti). Zamislite ovu ogromnu zapreminu! E pa tu se, na periferiji, nejčešće i dešava zastoj u razmeni tečnosti. Dnevna izmena iznosi oko 4000 litara, a prema računu dovoljno je i da se i za samo 0.5 % promene pritisci koji utiču na konverziju likvida pa da se stvori 20 litara viška vode!!!

E tu na scenu stupa vakusak aparat, koji, kurioziteta radi, pored ordinacije ,,Dr Vergaš" poseduju samo mali broj ustanova ovog tipa na teritorij Srbije. Ova moćna terapijaska aparatura radi na principu izmenljivog negativnog pritiska koji omogućuje atmosferskom da deluje na određeni deo tela. Dolazi do drenaže zastojne tečnosti (nakupljene tečnosti, npr. onih 20 litara vode) iz međućelijskog prostora u venski sistem i tako se šalje dalje. Na mesto istisnute tečnosti pune štetnih produkata metabolizma pri vraćanju pritiska na normalu „upumpava" se tečnost sa hranljivim materijama i kiseonikom, dopremljena arterijskim sistemom. Ovaj terapijski metod, akcelerator dobrog metabolizma, putem vakusak aparata ima široko polje primene počev od lečenja posledica arterioskleroze, pušačkih nogu, dijabetičnog stopala, limfedema, otoka, proširenih vena i kapilara, slabe cirkulacije, zarastanja rana, preko ulkusa krurisa, sportskih povreda, Sudekove distrofije, gihta, reumatizma, pa do gojaznosti, osteoporoze. Ova poslednja stavka je najčešće počinje sa menopauzom i može u starosti dovesti preloma kuka ili kičmenih pršljenova, s nažalost posledičnim teškim invaliditetom. E, da do toga ne bi došlo, treba otići kod (ekara radi dijagnostike i određivanje adekvatne terapije (lekovima, elektromagnetnim poljem i vakusakom). Komplikacija cirkulacije posle preloma i povreda tzv. Sudekova distrofija koja se manifestuje otocima, promenama boje kože, povećanom lokalnom temperaturom se ovde uspešno leci, pored standardnih načina, vakusakom, podvodnim masažama (biserne kupke), laserom...

Vakusak terapija je danas bitna stavka i u lečenju celulita. Vakusak terapija, kombinovana sa ultrazvukom i drugim metodama Ionizacije mišića obezbeđuje izvanredno dejstvo na celulit.

Stručno osoblje

Profesionalna usluga

Dugogodišnje iskustvo

Tradicija i poverenje